Sundhedsprofessionelle

Som uddannet læge eller sygeplejeske kan du videreformidle førstehjælp til stofbrugere og udlevere modgiften Naloxon til stofbrugere og pårørende. Modgiften er et lægeordineret præparat. Det er derfor under regler for Lægens Medhjælp at modgiften bliver udleveret.

Vi ved fra udlandet, at modgift i stofbrugermiljøet kan nedsætte dødeligheden blandt stofbrugere. Det er Antidote Danmark's mission at udbrede førstehjælp og modgift i stofbrugermiljøet. Nedenfor redegør vi for, hvordan du som læge kan være med til at udbrede modgift.

Fra Lægeforeningen:

Anvendelse af medhjælp:
En læge kan delegere lægelige opgaver til en medhjælp uanset den konkrete opgaves karakter og omfang og uanset medhjælpens uddannelse og baggrund. Både lægfolk og autoriserede medicinalpersoner kan benyttes som medhjælp.
Ved anvendelse af medhjælp er lægen ansvarlig for instruktion, tilsyn, mv. af medhjælpen. I samarbejdssituationen er lægen ansvarsmæssigt stillet, som om han selv udfører den pågældende behandling.

Nedenfor kan du hente bekendgørelse om lægens medhjælp fra Sundhedsstyrelsen.